فا

‫ آسيب پذيري سرريز بافر در Adobe Illustrator CS6

IRCAD2014053314

شماره: IRCAD2014053314

تاريخ انتشار: 2014-05-13

ميزان حساسيت:بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Adobe Illustrator CS6 16.x

توضيح:

يك آسيب پذيري در Adobe Illustrator CS6 گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرد.

اين آسيب پذيري به علت يك خطاي نامشخص ايجاد شده است و مي تواند براي ايجاد يك سرريز بافر مبتين بر پشته مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

سوء استفاده موفقيت آميز ممكن است منجر به اجراي كد دلخواه شود.

اين آسيب پذيري در نسخه هاي زير گزارش شده است:

· نسخه 16.2.0 و نسخه هاي پيش از آن براي ويندوز

· نسخه 16.2.1 و نسخه هاي پيش از آن براي ميكنتاش

· نسخه 16.0.3 و نسخه هاي پيش از آن براي ويندوز

· نسخه 16.0.4 و نسخه هاي پيش از آن براي مكينتاش

راهكار:

اصلاحيه هاي فوري را اعمال نماييد.

منابع:

APSB14-11:
http://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb14-11.html

secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 24 اردیبهشت 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0