فا

‫ به‌روز رساني SUSE براي kernel

IRCAD2014053338
شماره: IRCAD2014053338
تاريخ انتشار: 26-05-2014
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
توضيح:
اين به‌روز رساني چندين ضعف و آسيب‌پذيري را برطرف مي‌سازد كه مي‌توانند توسط كاربران محلي خرابكار در يك ماشين مجازي ميهمان مورد سوء استفاده قرار گيرند تا يك وضعيت انكار سرويس ايجاد نمايند، و مي‌توانند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا اطلاعات حساس را افشا نمايند و حق دسترسي خود را افزايش دهند، و مي‌توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا يك وضعيت انكار سرويس ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب‌پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته‌هاي به‌روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 LTSS (i586 s390x x86_64) [New Version: 3.0.101]:
kernel-default-3.0.101-0.7.19.1
kernel-default-base-3.0.101-0.7.19.1
kernel-default-devel-3.0.101-0.7.19.1
kernel-source-3.0.101-0.7.19.1
kernel-syms-3.0.101-0.7.19.1
kernel-trace-3.0.101-0.7.19.1
kernel-trace-base-3.0.101-0.7.19.1
kernel-trace-devel-3.0.101-0.7.19.1

- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 LTSS (i586 x86_64) [New Version: 3.0.101]:
kernel-ec2-3.0.101-0.7.19.1
kernel-ec2-base-3.0.101-0.7.19.1
kernel-ec2-devel-3.0.101-0.7.19.1
kernel-xen-3.0.101-0.7.19.1
kernel-xen-base-3.0.101-0.7.19.1
kernel-xen-devel-3.0.101-0.7.19.1

- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 LTSS (s390x) [New Version: 3.0.101]:
kernel-default-man-3.0.101-0.7.19.1

- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 LTSS (i586) [New Version: 3.0.101]:
kernel-pae-3.0.101-0.7.19.1
kernel-pae-base-3.0.101-0.7.19.1
kernel-pae-devel-3.0.101-0.7.19.1

- SLE 11 SERVER Unsupported Extras (i586 s390x x86_64):
kernel-default-extra-3.0.101-0.7.19.1

- SLE 11 SERVER Unsupported Extras (i586 x86_64):
kernel-xen-extra-3.0.101-0.7.19.1

- SLE 11 SERVER Unsupported Extras (i586):
kernel-pae-extra-3.0.101-0.7.19.1
منابع:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 7 خرداد 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0