فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي kernel

IRCAD2014053342

شماره: IRCAD2014053342

تاريخ انتشار: 2014-05-29

ميزان حساسيت:بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Ubuntu Linux 12.04

Ubuntu Linux 13.10

توضيح:

Ubuntu يك به روز رساني براي kernel منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي در يك ماشين مجازي مهمان به طور بالقوه افزايش سطح دسترسي را بدست آورند و كاربران محلي يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و به طور بالقوه كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.

راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.

Ubuntu 12.04 LTS:

linux-image-3.11.0-22-generic 3.11.0-22.38~precise1

linux-image-3.11.0-22-generic-lpae 3.11.0-22.38~precise1

Ubuntu 13.10:

linux-image-3.11.0-22-generic 3.11.0-22.38

linux-image-3.11.0-22-generic-lpae 3.11.0-22.38

منابع:

USN-2225-1:

USN-2228-1:

secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 10 خرداد 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0