فا

‫ دو آسيب‌پذيري در چندين محصول مايكروسافت

IRCAD2014063363
شماره: IRCAD2014063363
تاريخ انتشار: 10-06-2014
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows RT
Microsoft Windows RT 8.1
Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Storage Server 2003
Microsoft Windows Vista
Microsoft Live Meeting 2007
Microsoft Lync 2010
Microsoft Lync 2010 Attendee 4.x
Microsoft Lync 2013
Microsoft Office 2007
Microsoft Office 2010
توضيح:
دو آسيب‌پذيري در چندين محصول مايكروسافت گزارش شده است كه مي‌توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا كنترل سيستم يك كاربر را در اختيار بگيرند.
  1. يك خطا در Unicode Scripts Processor مي‌تواند براي اجراي كد دلخواه از طريق يك فايل فونت دستكاري شده خاص مورد سوء استفاده قرار گيرد.
  2. يك خطا در GDI+ در هنگام اعتبارسنجي تصاوير مي‌تواند براي اجراي كد دلخواه از طريق يك فايل تصويري دستكاري شده خاص مورد سوء استفاده قرار گيرد.
راهكار:
به‌روز رساني‌ها را اعمال نماييد.
Windows Server 2003 Service Pack 2 (Windows GDI+) (2957503)
Windows Vista Service Pack 2 (Windows GDI+) (2957503)
Windows 8.1 for 32-bit Systems[1] (gdi32) (2964736)
Windows 8.1 for 32-bit Systems[1] (DirectWrite) (2964718)
Windows 8.1 for x64-based Systems[1] (DirectWrite)(2964718)
Windows Server 2012 (gdi32) (2964736)
Windows Server 2012 R2[1] (gdi32) (2964736)
Windows Server 2012 R2[1] (DirectWrite) (2964718)
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (Server Core installation) (Windows GDI+) (2957503)
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (Server Core installation) (usp10) (2957509)
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (Server Core installation) (Windows GDI+) (2957503)
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (Server Core installation) (usp10)
(2957509)
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Server Core installation) (Windows GDI+)(2957503)
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Server Core installation) (usp10) (2957509)
Windows Server 2012 (Server Core installation) (gdi32) (2964736)
Windows Server 2012 R2 (Server Core installation)[1] (gdi32)(2964736)
Windows Server 2012 R2 (Server Core installation)[1] (DirectWrite)(2964718)
Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (32-bit editions) (2863942)
Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (32-bit editions) (2767915)
Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bit editions) (2863942)
Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bit editions) (2767915)
Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (64-bit editions) (2863942)
Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (64-bit editions) (2767915)
Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bit editions) (2863942)
Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bit editions) (2767915)
Microsoft Lync 2010 (32-bit) (2963285)
Microsoft Lync 2010 (64-bit) (2963285)
Microsoft Lync 2010 Attendee [1] (user level install) (2963282)
Microsoft Lync 2010 Attendee (admin level install) (2963284)
Microsoft Lync 2013 (32-bit) (2881013)
Microsoft Lync Basic 2013 (32-bit) (2881013)
Microsoft Lync 2013 (64-bit) (2881013)
Microsoft Lync Basic 2013 (64-bit) (2881013)
منابع:
Microsoft (KB2967487, KB2957503, KB2957509, KB2964736, KB2965155, KB2964718, KB2965161, KB2878233, KB2881069, KB2863942, KB2767915, KB2968966, KB2963285, KB2963282, KB2963284, KB2881013):
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 21 خرداد 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0