فا

‫ چندين به روز رساني در اپل سافاري

IRCAD2014073395
شماره: IRCAD2014073395

تاريخ انتشار: 2014-07-01

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Apple Safari 6.x

Apple Safari 7.x

توضيح:

چندين آسيب پذيري در اپل سافاري گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا حملات جعل كردن را هدايت نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.

1) يك خطاي نامشخص در WebKit وجود دارد كه مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

2) خطاي نامشخص ديگري در WebKit وجود دارد كه مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

3) خطاي نامشخص ديگري در WebKit وجود دارد كه مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

4) خطاي نامشخص ديگري در WebKit وجود دارد كه مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

5) خطاي نامشخص ديگري در WebKit وجود دارد كه مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

6) خطاي نامشخص ديگري در WebKit وجود دارد كه مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

7) خطاي نامشخص ديگري در WebKit وجود دارد كه مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

8) خطاي نامشخص ديگري در WebKit وجود دارد كه مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

9) خطاي نامشخص ديگري در WebKit وجود دارد كه مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

10) خطاي نامشخص ديگري در WebKit وجود دارد كه مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

سوء استفاده موفقيت آميز از آسيب پذيري هاي 1 تا 10ممكن است منجر به اجراي كد دلخواه شود.

11) يك خطا هنگام مديريت آدرس URL مي تواند براي جعل كردن نام دامنه در نوار آدرس يك وب سايت مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي پيش از 6.1.5 و 7.0.5 گزارش شده است.
راهكار:

به نسخه 6.1.5 يا 7.0.5 به روز رساني نماييد.

منابع:

APPLE-SA-2014-06-30-1:

secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 11 تیر 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0