فا

‫ گزارش سازمانها و شركتهاي ارسال كننده بدافزار خرداد ماه 90

شماره : IRCMRE201101038

آلوده ترين وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي خصوصي و غير خصوصي ارسال كننده بدافزار


  • بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر سازمان و يا شركت :
  • بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار از آدرسهاي اينترنتي متعلق به هر سازمان ويا شركت :
آلوده ترين شركتهاي خصوصي ارسال كننده بدافزار

  • بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر شركت خصوصي :

  • بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار متعلق به هر شركت خصوصي:نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 22 مرداد 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0