فا

‫ گزارش سازمانها و شركت هاي ارسال كننده بدافزار در دي ماه 89

شماره :IRCMRE201101034

مركز ماهر هر ماهه پس از جمع آوري داده‌ از شبكه هاني نت خود و بررسي آدرس هاي آلوده و بالطبع ليست سازمانها و شركتهاي داراي آلودگي به بدافزار، به منظور كاهش و رفع آلودگي در سطح كشوراقدامات لازم از قبيل مكاتبه و يا پيگيري تلفني را با سازمان­ها و يا شركت­هاي مذكور به انجام مي رساند.
قسمتي از آمار فعاليتها و يا خروجيهاي مركز ماهر در دي ماه سال 89 :
· تعداد آدرس هاي اينترنتي آلوده شناسايي شده: 673 آدرس اينترنتي كه 391 آدرس متعلق به حوزه داخل كشور مي باشد
· اعلام آلودگي و درخواست اقدام به پاكسازي: 104 شركت و سازمان آلوده
· تعداد بدافزارهاي شناسايي شده: 174گونه مختلف
آلوده ترين وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي خصوصي و غير خصوصي ارسال كننده بدافزار
· بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر سازمان ويا شركت:

· بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار از آدرسهاي اينترنتي متعلق به هر سازمان ويا شركت:

آلوده ترين شركتهاي خصوصي ارسال كننده بدافزار
· بر حسب تعداد آدرسهاي اينترنتي آلوده شناسايي شده متعلق به هر شركت خصوصي :
· بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار متعلق به هر شركت خصوصي:


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 23 مرداد 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0