فا

‫ به روز رساني SUSE براي kernel

IRCAD2014073429
شماره: IRCAD2014073429

تاريخ انتشار:2014-07-23

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11

توضيح:

SUSE يك به روز رساني براي kernel منتشر كرده است. اين به روز رساني يك مساله امنيتي و تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي در يك ماشين مجازي مهمان يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و به طور بالقوه سطح دسترسي ها را افزايش دهند و توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و سطح دسترسي ها را افزايش دهند و افراد خرابكار به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمانيد و به طور بالقوه كنترل يك سيستم آسيب پذيري را در اختيار بگيرند.

راهكار:

بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.

- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 for VMware:

zypper in -t patch slessp3-kernel-9488 slessp3-kernel-9493

- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3:

zypper in -t patch slessp3-kernel-9488 slessp3-kernel-9489

slessp3-kernel-9490 slessp3-kernel-9491 slessp3-kernel-9493

- SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 11 SP3:

zypper in -t patch slehasp3-kernel-9488 slehasp3-kernel-9489

slehasp3-kernel-9490 slehasp3-kernel-9491 slehasp3-kernel-9493

- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP3:

zypper in -t patch sledsp3-kernel-9488 sledsp3-kernel-9493

- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 for VMware:

zypper in -t patch slessp3-kernel-9488 slessp3-kernel-9493

- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3:

zypper in -t patch slessp3-kernel-9488 slessp3-kernel-9489

slessp3-kernel-9490 slessp3-kernel-9491 slessp3-kernel-9493

- SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 11 SP3:

zypper in -t patch slehasp3-kernel-9488 slehasp3-kernel-9489

slehasp3-kernel-9490 slehasp3-kernel-9491 slehasp3-kernel-9493

- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP3:

zypper in -t patch sledsp3-kernel-9488 sledsp3-kernel-9493

منابع:

SUSE-SU-2014:0910-1:

SUSE-SU-2014:0911-1:

SUSE-SU-2014:0912-1:

Secunia:

http://secunia.com/advisories/60119/


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 5 مرداد 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0