فا

‫ چندين آسيب پذيري OpenSSL در HP Insight Control

IRCAD2014073439
شماره: IRCAD2014073439

تاريخ انتشار:2014-07-27

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

HP Insight Control 7.x

توضيح:

HP يك ضعف، يك مساله امنيتي و چندين آسيب پذيري را تاييد كرده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي اطلاعات حساس را افشاء نمايند، و توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.

اين ضعف، مساله امنيتي و آسيب پذيري ها در نسخه هاي 7.2.2، 7.3، 7.3.1 و 7.3.2 گزارش شده است.

راهكار:

به نسخه 7.3.3 به روز رساني نماييد.

منابع:

HPSBMU03074 SSRT101647:

Secunia:

http://secunia.com/advisories/60478/


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 14 مرداد 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0