فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي openjdk-6

IRCAD2014083470

شماره: IRCAD2014083470

تاريخ انتشار:2014-08-13

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Ubuntu Linux 10.04

Ubuntu Linux 12.04

توضيح:

Ubuntu يك به روز رساني براي openjdk-6 منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.

راهكار:

بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.

Ubuntu 12.04 LTS:

icedtea-6-jre-cacao 6b32-1.13.4-4ubuntu0.12.04.2

icedtea-6-jre-jamvm 6b32-1.13.4-4ubuntu0.12.04.2

openjdk-6-jre 6b32-1.13.4-4ubuntu0.12.04.2

openjdk-6-jre-headless 6b32-1.13.4-4ubuntu0.12.04.2

openjdk-6-jre-zero 6b32-1.13.4-4ubuntu0.12.04.2

openjdk-6-jre-lib 6b32-1.13.4-4ubuntu0.12.04.2

Ubuntu 10.04 LTS:

openjdk-6-jre-headless 6b32-1.13.4-4ubuntu0.10.04.2

openjdk-6-jre-lib 6b32-1.13.4-4ubuntu0.10.04.2

icedtea-6-jre-cacao 6b32-1.13.4-4ubuntu0.10.04.2

openjdk-6-jre 6b32-1.13.4-4ubuntu0.10.04.2

openjdk-6-jre-zero 6b32-1.13.4-4ubuntu0.10.04.2

منابع:

USN-2312-1:
http://www.ubuntu.com/usn/usn-2312-1/

Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 25 مرداد 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0