فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي bash

شماره: IRCAD2014093541
تاريخ انتشار:2014-09-30
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 10.04
Ubuntu Linux 12.04
Ubuntu Linux 14.04
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي bash منتشر كرده است. اين به روز رساني دوآسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه تاثير يكي از آن ها ناشناخته است و آسيب پذيري هاي ديگر مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و يا به طور بالقوه كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 14.04 LTS:
Ubuntu 12.04 LTS:
Ubuntu 10.04 LTS:
منابع:
USN-2364-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 12 مهر 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0