فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي bash

شماره: IRCAD2014093542
تاريخ انتشار:2014-09-30
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 10.04
Ubuntu Linux 12.04
Ubuntu Linux 14.04
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي bash منتشر كرده است. اين به روز رساني يكآسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 14.04 LTS:
Ubuntu 12.04 LTS:
Ubuntu 10.04 LTS:
Ubuntu 14.04 LTS:
منابع:
USN-2363-1:
USN-2363-2:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 12 مهر 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0