فا

‫ به روز رساني SUSE براي bash

شماره: IRCAD2014093544
تاريخ انتشار:2014-09-30
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 12.3
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
SUSE Manager 1.x
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي bash منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه تاثير يكي از آن ها ناشناخته است و آسيب پذيري ديگر مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- openSUSE 12.3:
zypper in -t patch openSUSE-2014-563
- SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3:
zypper in -t patch sdksp3-bash-9780
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 for VMware:
zypper in -t patch slessp3-bash-9780
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3:
zypper in -t patch slessp3-bash-9780
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 LTSS:
zypper in -t patch slessp2-bash-9781
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 LTSS:
zypper in -t patch slessp1-bash-9782
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP3:
zypper in -t patch sledsp3-bash-9780
- SUSE Manager 1.7 for SLE 11 SP2:
zypper in -t patch sleman17sp2-bash-9779
منابع:
openSUSE-SU-2014:1229-1:
SUSE-SU-2014:1247-1:
SUSE-SU-2014:1247-2:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 12 مهر 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0