فا

‫ به روز رساني SUSE براي java-1_7_0-ibm

شماره: IRCAD2014123651
تاريخ انتشار:2014-12-01
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP3
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي java-1_7_0-ibm منتشر كرده است. اين به روز رسانيچندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كهمي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي بتوانند حق دسترسي هاي خود را افزايش دهند و افراد خرابكار اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
توجه: اين آسيب پذيري ها تنها نسخه هاي SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 را تحت تاثير قرار مي دهد.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3:
zypper in -t patch sdksp3-java-1_6_0-ibm-9992 sdksp3-java-1_7_0-ibm-9999
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 for VMware:
zypper in -t patch slessp3-java-1_6_0-ibm-9992 slessp3-java-1_7_0-ibm-9999
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3:
zypper in -t patch slessp3-java-1_6_0-ibm-9992 slessp3-java-1_7_0-ibm-9999
منابع:
SUSE-SU-2014:1526-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 17 آذر 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0