فا

‫ به روز رساني Oracle Linux براي firefox

شماره: IRCAD2014123660
تاريخ انتشار:2014-12-04
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Oracle Linux 5
Oracle Linux
توضيح:
Oracle Linux يك به روز رساني براي firefox منتشر كرده است. اين به روز رساني تعداديآسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه تاثير برخي از آن ها ناشناخته است و برخي ديگرمي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تاكنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق ابزار yum يا rpmاعمال نماييد.
منابع:
ELSA-2014-1919:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 17 آذر 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0