فا

‫ به روز رساني HP-UX براي Java7

شماره: IRCAD2014123664
تاريخ انتشار:2014-12-05
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
HP-UX 11.x
توضيح:
HP-UX يك به روز رساني براي Java7 منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كهمي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تاكاربران محلي عمليات خاص را اجرا نمايند، افراد خرابكار اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را اجرا نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي B.11.23 و B.11.31 در حال اجراي HP JDK و JRE v7.0.10 و نسخه هاي پيش از آن گزارش شده است.
راهكار:
به نسخه 7.0.11 يا نسخه هاي بعد از آن به روز رساني نماييد.
منابع:
HPSBUX03218 SSRT101770:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 17 آذر 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0