فا

‫ به روز رساني Debian براي icedove

شماره: IRCAD2014123667
تاريخ انتشار:2014-12-08
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Debian GNU/Linux 7.x
توضيح:
Debian يك به روز رساني براي icedove منتشر كرده است. اين به روز رساني تعداديآسيب پذيري را برطرف مي نمايد كهتاثير برخي از آن ها ناشناخته و برخي ديگر مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تاكنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بستهapt-get نماييد.
منابع:
DSA-3092-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 21 آذر 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0