فا

‫ چندين آسيب پذيري در IE مايكروسافت

شماره: IRCAD2014123678
تاريخ انتشار:2014-12-09
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Microsoft Internet Explorer 10.x
Microsoft Internet Explorer 11.x
Microsoft Internet Explorer 6.x
Microsoft Internet Explorer 7.x
Microsoft Internet Explorer 8.x
Microsoft Internet Explorer 9.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در IE مايكروسافت گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
1) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي هنگام مديريت شيء CSetTimeoutInfo مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
2) يك خطاي نامشخص مي تواند براي دور زدن فيلتر XSS مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
3) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي هنگام مديريت شيء CTreePos مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
4) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
5) يك خطاي نامشخص مي تواند براي دور زدن فيلتر XSS مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
6) يك خطاي نامشخص مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
7) يك خطاي نامشخص مي تواند براي دور زدن ASLR مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
8) يك خطاي نامشخص مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
9) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
10) يك خطا در تابع "RtfToForeign32" مي تواند براي ايجاد سرريز بافر مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
11) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي هنگام مديريت عناصر ايجاد شده از طريق روش "execCommand" مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
12) يك خطا در تايع "LineBoxBuilder::FindWord()" مي تواند براي ايجاد يك سرريز بافر مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
13) يك خطاي نوع تداخل در پردازش يك رسيدگي به رخداد از عناصر CInputElement مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
سوء استفاده موفقيت آميز از آسيب پذيري هاي 1، 3، 4، 6 و 8 تا 13 منجر به اجراي كد دلخواه مي شود.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Internet Explorer 6
Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
Internet Explorer 7
Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
Windows Vista Service Pack 2
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for Itanium-based Systems Service Pack 2
Internet Explorer 8
Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Vista Service Pack 2
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2
Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems Service Pack 1
Internet Explorer 9
Windows Vista Service Pack 2
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2
Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1
Internet Explorer 10
Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows 8 for 32-bit Systems
Windows 8 for x64-based Systems
Windows Server 2012
Internet Explorer 11
Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows 8.1 for 32-bit Systems
Windows 8.1 for x64-based Systems
Windows Server 2012 R2
منابع:
Microsoft (KB3008923):
ZDI:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 21 آذر 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0