فا

‫ به روز رساني SUSE براي flash-player

شماره: IRCAD2014123684
تاريخ انتشار:2014-12-12
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 12.3
openSUSE 13.1
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي flash-player منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كهمي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- openSUSE 13.2:NonFree:
zypper in -t patch openSUSE-2014-766
- openSUSE 13.1:NonFree:
zypper in -t patch openSUSE-2014-766
- openSUSE 12.3:NonFree:
zypper in -t patch openSUSE-2014-766
منابع:
openSUSE-SU-2014:1629-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 1 دی 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0