فا

‫ به روز رساني SUSE براي firefox

شماره: IRCAD2014123685
تاريخ انتشار:2014-12-15
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP3
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي firefox منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كهتاثير برخي از آن ها ناشناخته است و برخي ديگر مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3:
zypper in -t patch sdksp3-firefox-201412-10064
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 for VMware:
zypper in -t patch slessp3-firefox-201412-10064
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3:
zypper in -t patch slessp3-firefox-201412-10064
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 LTSS:
zypper in -t patch slessp2-firefox-201412-10065
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 LTSS:
zypper in -t patch slessp1-firefox-201412-10066
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP3:
zypper in -t patch sledsp3-firefox-201412-10064
منابع:
SUSE-SU-2014:1624-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 1 دی 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0