فا

‫ به روز رساني Red Hat براي java-1.7.0-openjdk

شماره: IRCAD2015013706
تاريخ انتشار:2015-01-23
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6)
Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 7)
Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6)
Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 7)
Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6)
Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7)
Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6)
Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7)
Oracle Java for RHEL (v. 5 server)
Oracle Java for RHEL Desktop (v. 5 client)
توضيح:
Red Hat يك به روز رساني براي java-1.7.0-openjdk منتشر كرده است. اين به روز رساني يك مساله امنيتي و چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كهمي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و با افزايش سطح دسترسي عمليات خاص را انجام دهند و توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق شبكه Red Hat اعمال نماييد.
منابع:
RHSA-2015:0079-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 10 بهمن 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0