فا

‫ چندين آسيب پذيري در چندين محصول Cosminexus / uCosminexus هيتاچي

شماره: IRCAD2015023727
تاريخ انتشار:2015-02-01
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Cosminexus 6.x
Cosminexus 7.x
Cosminexus 8.x
Cosminexus 9.x
Cosminexus Application Server 5.x
Cosminexus Application Server 6.x
Cosminexus Client 6.x
Cosminexus Developer 5.x
Cosminexus Developer 6.x
Cosminexus Studio 5.x
uCosminexus Application Server
uCosminexus Client
uCosminexus Developer
uCosminexus Operator
uCosminexus Service Architect
uCosminexus Service Platform
توضيح:
هيتاچي يك مساله امنيتي و چندين آسيب پذيري را در محصولات Cosminexus / uCosminexus تاييد كرد كه مي تواند براي اهداف خرابكارانه مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و با افزايش حق دسترسي عمليات خاص را انجام دهند و مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
براي مشاهده فهرست محصولات آسيب پذير به راهنمايي امنيتي شركت توليد كننده مراجعه نماييد.
راهكار:
براي دريافت بسته هاي به روز رساني محوصلات آسيب پذير با خدمات پشتيباني هيتاچي تماس حاصل شود.
منابع:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 18 بهمن 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0