فا

‫ به روز رساني Red Hat براي java-1.7.1-ibm

شماره: IRCAD2015023748
تاريخ انتشار:2015-02-09
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Red Hat Enterprise Linux Desktop Supplementary (v. 6)
Red Hat Enterprise Linux Desktop Supplementary (v. 7)
Red Hat Enterprise Linux HPC Node Supplementary (v. 6)
Red Hat Enterprise Linux HPC Node Supplementary (v. 7)
Red Hat Enterprise Linux Server Supplementary (v. 6)
Red Hat Enterprise Linux Server Supplementary (v. 7)
Red Hat Enterprise Linux Workstation Supplementary (v. 6)
Red Hat Enterprise Linux Workstation Supplementary (v. 7)
توضيح:
Red Hat يك به روز رساني براي java-1.7.1-ibm منتشر كرده است.اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند براي اهداف خرابكارانه مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و با افزايش حق دسترسي عمليات خاص را انجام دهند و مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق شبكه Red Hat اعمال نماييد.
منابع:
RHSA-2015:0133-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 29 بهمن 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0