فا

‫ به روز رساني SUSE براي clamav

شماره: IRCAD2015023764
تاريخ انتشار:2015-02-16
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 13.1
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP3
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي clamav منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه تاثير يكي از آن ها ناشناخته است و برخي ديگر مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و به طور بالقوه كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
توجه: اين آسيب پذيري ها نسخه هاي SP1، SP2 و SP3 محصول SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11را تحت تاثير قرار مي دهند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- openSUSE 13.2:
zypper in -t patch openSUSE-2015-147=1
- openSUSE 13.1:
zypper in -t patch openSUSE-2015-147=1
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 for VMware:
zypper in -t patch slessp3-clamav=10283
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3:
zypper in -t patch slessp3-clamav=10283
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 LTSS:
zypper in -t patch slessp2-clamav=10285
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 LTSS:
zypper in -t patch slessp1-clamav=10284
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP3:
zypper in -t patch sledsp3-clamav=10283
منابع:
openSUSE-SU-2015:0285-1:
SUSE-SU-2015:0298-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 8 اسفند 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0