فا

‫ به روز رساني SUSE براي java-1_7_0-openjdk

شماره: IRCAD2015023772
تاريخ انتشار:2015-02-20
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP3
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي java-1_7_0-openjdk منتشر كرده است. اين به روز رساني يك مساله امنيتي و چندينآسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را انجام دهند و عمليات خاص را با حق دسترسي افزايش يافته انجام دهند و مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP3:
zypper in -t patch sledsp3-java-1_7_0-openjdk=10286
منابع:
SUSE-SU-2015:0336-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 8 اسفند 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0