فا

‫ چندين آسيب پذيري در محصولات HP / 3Com / H3C

شماره: IRCAD2015023773
تاريخ انتشار:2015-02-23
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
3COM Switch 4800G Family
H3C S12500 Series Switches
H3C S5120-EI Series Switches
H3C S5120-SI Series Switches
H3C S5800 Series Switches
H3C S7500E Series Switch SecBlade VPN Firewall Module
H3C S9500E Core Routing Switch
H3C SecBlade FW Modules
H3C SecPath F1000-E
H3C SecPath F5000-A5
H3C SecPath U200 Series
H3C SR6600 Series Routers
H3C SR8800 Series Routers
HP 10500 Switch Series
HP 12500 Switch Series
HP 1910 Switch Series
HP 3100 EI Switch Series
HP 3100 SI Switch Series
HP 3600 EI Switch Series
HP 3600 SI Switch Series
HP 3610 Switch Series
HP 4210G Switch Series
HP 4510G Switch Series
HP 4800G Switch Series
HP 5120 EI Switch Series
HP 5120 SI Switch Series
HP 5500 EI Switch Series
HP 5500 HI Switch Series
HP 5500 SI Switch Series
HP 5800 Switch Series
HP 5820 Switch Series
HP 5830 Switch Series
HP 5900 Switch Series
HP 5920 Switch Series
HP 6600 Router Series
HP 7500 Switch Series
HP 830 Unified Wired-WLAN Switch Series
HP 850 Unified Wired-WLAN Appliance Series
HP 870 Unified Wired-WLAN Switch Series
HP 8800 Router Series
HP 8800 Switch Series
HP F1000-E VPN Firewall Appliance
HP FlexFabric 11900 Switch Series
HP FlexFabric 12900 Switch Series
HP HSR6800 Router Series
HP MSR1000 Router Series
HP MSR20 Series
HP MSR2000 Router Series
HP MSR30 Series
HP MSR3000 Router Series
HP MSR4000 Router Series
HP MSR50 Series
HP MSR900 Series
HP VSR1000 Virtual Services Router Series
HP WX5000 Access Controller Series
توضيح:
HP يك ضعف و چندين آسيب پذيري را در محصولات HP، 3Com و H3C تاييد مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا حملات brute force را هدايت كنند و كنترل يك دستگاه آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
براي مشاهده پلت فرم هاي آسيب پذيري و نسخه هاي آن به راهنمايي امنيتي شركت سازنده مراجعه نماييد.
راهكار:
اصلاحيه ها را در صورت وجود اعمال نماييد.
منابع:
HPSBPV03266 SSRT101878L:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 8 اسفند 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0