فا

‫ به روز رساني HP-UX براي Java7

شماره: IRCAD2015033813
تاريخ انتشار:2015-03-10
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
HP-UX 11.x
توضيح:
HP-UX يك به روز رساني براي Java7 منتشر كرده است. اين به روز رساني يك مساله امنيتي و چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و عمليات خاص را با سطح دسترسي افزايش يافته انجام دهند و مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
اين مساله امنيتي و آسيب پذيري ها در HP-UX نسخه B.11.23 و B.11.31 در حال اجراي HP JDK and JRE نسخه 7.0.11 و نسخه هاي پيش از آن گزارش شده است.
راهكار:
به نسخه 7.0.12 يا نسخه هاي پس از آن به روز رساني نماييد.
منابع:
HPSBUX03281 SSRT101968:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 3 فروردین 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0