فا

‫ به روز رساني HP-UX براي Java8

شماره: IRCAD2015033840
تاريخ انتشار:2015-03-26
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
HP-UX 11.x
توضيح:
HP يك به روز رساني براي Java8در HP-UX منتشر كرده است. اين به روز رساني يك مساله امنيتي وچندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و عمليات خاص را با سطح دسترسي افزايش يافته انجام دهند و افراد خرابكار اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
اين مساله امنيتي و آسيب پذيري ها در HP-UX B.11.31 در حال اجراي HP JDK و JRE نسخه 8.0.00 گزارش شده است.
راهكار:
به نسخه 8.0.01 يا نسخه هاي پس از آن به روز رساني نماييد.
منابع:
HPSBUX03219 SSRT101859:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 14 فروردین 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0