فا

‫ آسيب پذيري سرريز بافر در كتابخانه GNU C در HP Operations Analytics

شماره: IRCAD2015033846
تاريخ انتشار:2015-03-31
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
HP Operations Analytics 2.x
توضيح:
HP يك آسيب پذيري در HP Operations Analytics را تاييد مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري در نسخه هاي 2.0، 2.1 و 2.2 گزارش شده است.
راهكار:
راهنمايي هاي KM01391662 را اجرا كنيد.
منابع:
HPSBGN03270 SSRT101937:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 15 فروردین 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0