فا

‫ به روز رساني Oracle Linux براي kernel-uek

شماره: IRCAD2015043853
تاريخ انتشار:2015-04-01
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Oracle Linux 5
Oracle Linux 6
توضيح:
Oracle Linux يك به روز رساني براي kernel-uek منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي كه در يك ماشين مجازي مهمان هستند يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند يا كاربران محلي يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند يا به طور بالقوه حق دسترسي ها را افزايش دهند و افراد خرابكار مي توانند يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند يابه طور بالقوه كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق ابزار yum يا rpm اعمال نماييد.
منابع:
ELSA-2015-3020:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 15 فروردین 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0