فا

‫ به روز رساني Oracle Linux براي kernel-uek

شماره: IRCAD2015043859
تاريخ انتشار:2015-04-02
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Oracle Linux 6
توضيح:
Oracle Linux يك به روز رساني براي kernel-uek منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محل كه در يك ماشين مجازي مهمان مي باشند يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كاربران محلي يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند يا به طور بالقوه سطح دسترسي ها را افزايش دهند و افراد خرابكار يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند يا به طور بالقوه كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق ابزار yum يا rpm اعمال نماييد.
منابع:
ELSA-2015-3019:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 15 فروردین 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0