فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي oxide-qt

شماره: IRCAD2015043865
تاريخ انتشار:2015-04-08
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 14.04
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي oxide-qt منتشر كرده است. اين به روز رساني دو آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
1) يك خطا هنگام مديريت طول عمر BrowserContext مي تواند به طور بالقوه براي ايجاد يك خطاي استفاده پس از آزادسازي و متعاقبا اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 14.10:
Ubuntu 14.04 LTS:
منابع:
USN-2556-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 29 فروردین 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0