فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي oxide

شماره: IRCAD2015053945
تاريخ انتشار:2015-05-21
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 14.04
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي oxide منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنندو كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هايبه روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 15.04:
Ubuntu 14.10:
Ubuntu 14.04 LTS:
منابع:
USN-2610-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 8 خرداد 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0