فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي kernel


شماره: IRCAD2015063967
تاريخ انتشار:2015-06-21
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu 12.04 LTS
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي kernel منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي نمايد.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 12.04 LTS:
linux-image-3.2.0-1466-omap4 3.2.0-1466.87
منابع:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 8 تیر 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0