فا

‫ به روز رساني Debian براي Iceweasel

شماره: IRCAD2015073980
تاريخ انتشار:2015-07-07
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Debian GNU/Linux 7.x
توضيح:
Debian يك به روز رساني براي Iceweasel منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي نمايد. تعدادي خطاي امن سازي حافظه، آسيب پذيري استفاده پس از آزادسازي و ساير خطاهاي پياده سازي ممكن است منجر به حملات انكار سرويس و اجراي كد دلخواه شود. اين به روز رساني آسيب پذيري مربوط به پردازش كليد DHE با نام آسيب پذيري "LogJam" را اصلاح مي كند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني رااز طريق مدير بسته apt-getاعمال نماييد.
منابع:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 23 تیر 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0