en

دو آسيب پذيري تخريب حافظه در فلش در ويندوز مايكروسافت

شماره: IRCAD2015074006
تاريخ انتشار:2015-07-17
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows RT
Microsoft Windows RT 8.1
Microsoft Windows Server 2012
توضيح:
مايكروسافت دو آسيب پذيري را در ويندوز تاييد مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را دراختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري به علت استفاده از يك نسخه آسيب پذير از ادوب فلش پلير در IE ايجاد شده است.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
منابع:
Microsoft (KB3079777, KB3074683):
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment