فا

‫ به روز رساني Debian براي openjdk-7

شماره: IRCAD2015074018
تاريخ انتشار:2015-07-27
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Debian GNU/Linux 7.x
توضيح:
Debian يك به روز رساني براي openjdk-7 منتشر كرده است. اين به روز رساني يك ضعف و تعدادي آسيب پذيري را برطرف كه مي كند كه تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد كند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را دراختيار بگيرند.
1) يك خطا در رابطه با ثبت نوع MIME براي فايل هاي JAR مي تواند براي اجراي فايل هاي دانلود شده اجرايي مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته apt-getاعمال نماييد.
منابع:
DSA-3316-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 10 مرداد 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0