فا

‫ به روز رساني SUSE براي java-1_7_1-ibm

شماره: IRCAD2015084026
تاريخ انتشار:2015-08-03
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP0
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي java-1_7_1-ibm منتشر كرده است. اين به روز رساني يك ضعف، يك مساله امنيتي و تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط كاربران محلي مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايندو افزايش حق دسترسي را بدست آورند و مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد كنند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني رااز طريق مدير بسته zypperاعمال نماييد.
SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11-SP4:
zypper in -t patch sdksp4-java-1_7_1-ibm-12013=1
SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4:
zypper in -t patch slessp4-java-1_7_1-ibm-12013=1
SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 12:
zypper in -t patch SUSE-SLE-SDK-12-2015-359=1
SUSE Linux Enterprise Server 12:
zypper in -t patch SUSE-SLE-SERVER-12-2015-359=1
منابع:
SUSE-SU-2015:1329-1:
SUSE-SU-2015:1331-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 19 مرداد 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0