فا

‫ چندين آسيب پذيري در محصولات آفيس مايكروسافت

شماره: IRCAD2015084035
تاريخ انتشار:2015-08-11
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Microsoft Excel 2010
Microsoft Excel 2013
Microsoft Office 2007
Microsoft Office 2010
Microsoft Office 2013
Microsoft Office 2013 RT
Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint 2007 File Formats
Microsoft Office Excel 2007
Microsoft Office for Mac 2011
Microsoft Office Web Apps
Microsoft Office Web Apps 2010
Microsoft Office Web Apps 2013
Microsoft Office Word 2007
Microsoft Office Word Viewer
Microsoft PowerPoint 2007
Microsoft PowerPoint 2010
Microsoft PowerPoint 2013
Microsoft SharePoint Server 2010
Microsoft SharePoint Server 2013
Microsoft Visio 2007
Microsoft Visio 2010
Microsoft Visio 2013
Microsoft Word 2010
Microsoft Word 2013
Microsoft Word Web App
توضيح:
تعدادي آسيب پذيري در چندين محصول آفيس گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تاكنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
1) يك خطاي نامشخص مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
سوء استفاده موقيت آميز از اين آسيب پذيري ممكن است منجر به اجراي كد دلخواه شود.
2) خطاي نامشخص مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
3) خطاي نامشخص مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
4) خطاي نامشخص مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
5) خطاي نامشخص مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
سوء استفاده موفقيت آميز از آسيب پذيري هاي 2 تا 5 ممكن است منجر به اجراي كد دلخواه شود.
6) يك خطا در رابطه با الگوها مي تواند براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
7) يك خطاي سرريز عدد صحيح مي تواند براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
منابع:
Microsoft (KB3080790, KB2553313, KB2596650, KB2598244, KB2687409, KB2837610, KB2965280, KB2965310, KB2986254, KB3039734, KB3039798, KB3054816, KB3054876, KB3054888, KB3054929, KB3054991, KB3054992, KB3055029, KB3055030, KB3055033, KB3055037, KB3055039, KB3055044, KB3055051, KB3055052, KB3055053, KB3055054, KB3081349, KB3082420, KB3054960, KB3054858, KB3054974, KB3055003):
secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 27 مرداد 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0