فا

‫ چندين آسيب پذيري در Apple iOS

شماره: IRCAD2015084052
تاريخ انتشار:2015-08-14
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Apple iOS 8.x
توضيح:
تعدادي آسيب پذيري در Apple iOS گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، حملات جعل كردن را هدايت نمايند، محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك دستگاه آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
1) يك خطا در رابطه با مكانيزم لينك نمادين در مولفه AppleFileConduit مي تواند براي دسترسي به بخش هاي محدود شده فايل سيستم از طريق يك دستور afc دستكاري شده خاص مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
2) يك خطا در رابطه با مديريت مولفه AirTraffic مي تواند براي دسترسي به بخش هاي محدود شده ديسك از طريق توالي پيمايش مسير مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
راهكار:
به نسخه 8.4.1 به روز رساني نماييد.
منابع:
APPLE-SA-2015-08-13-3:
secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 1 شهریور 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0