فا

‫ به روز رساني SUSE براي MozillaFirefox و mozilla-nss

شماره: IRCAD2015084065
تاريخ انتشار:2015-08-31
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP2
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي MozillaFirefox و mozilla-nss منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي كندكه تاثير برخي از آن ها ناشناخته است و برخي از آن ها مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper را اعمال نماييد.
SUSE Linux Enterprise Server 11-SP2-LTSS:
zypper in -t patch slessp2-mozilla-201507-12049=1
SUSE Linux Enterprise Server 11-SP1-LTSS:
zypper in -t patch slessp1-mozilla-201507-12049=1
SUSE Linux Enterprise Debuginfo 11-SP2:
zypper in -t patch dbgsp2-mozilla-201507-12049=1
SUSE Linux Enterprise Debuginfo 11-SP1:
zypper in -t patch dbgsp1-mozilla-201507-12049=1
منابع:
SUSE-SU-2015:1449-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 21 شهریور 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0