فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي rpcbind

شماره: IRCAD2015104101

تاريخ انتشار: 2015-10-01

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Ubuntu Linux 12.04

Ubuntu Linux 14.04

توضيح:

Ubuntu يك به روز رساني براي rpcbind منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا حملات انكار سرويس را راه اندازي نمايند يا به طور بالقوه كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.


راهكار:

بسته هاي به روز رساني را اعمال كنيد.

Ubuntu 15.04:

rpcbind 0.2.1-6ubuntu3.1

Ubuntu 14.04 LTS:

rpcbind 0.2.1-2ubuntu2.2

Ubuntu 12.04 LTS:

rpcbind 0.2.0-7ubuntu1.3

منابع:

USN-2756-1:

http://www.ubuntu.com/usn/usn-2756-1/

Secunia:

https://secunia.com/advisories/66722/


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 20 مهر 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0