فا

‫ به روز رسانيRed Hat براي java-1.8.0-oracle

شماره: IRCAD2015104133

تاريخ انتشار: 2015-10-23

ميزان حساسيت: بسيار مهمa

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6)

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 7)

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6)

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 7)

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6)

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7)

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6)

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7)

توضيح:

Red Hat يك روز رساني براي java-1.8.0-oracle منتشر كرده است. اين به روز رساني ها چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا عمليات خاص را اجرا نمايند و حق دسترسي ها را افزايش دهند، و مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري كنند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد كنند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.

راهكار:

بسته هاي به روز رساني را از طريق شبكه Red Hat اعمال نماييد.

https://rhn.redhat.com

منابع:

RHSA-2015:1926-1:

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1926.html

Secunia:

https://secunia.com/advisories/67072/


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 12 آبان 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0