فا

‫ چندين آسيب پذيري در Mozilla SeaMonkey

شماره: IRCAD2015114135

تاريخ انتشار: 2015-10-28

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Mozilla SeaMonkey 2.x

توضيح:

يك ضعف و تعدادي آسيب پذيري در Mozilla SeaMonkey گزارش شده است كه تاثير برخي از آن ها ناشناخته استو برخي ديگر مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا حملات جعل كردن را هدايت نمايند، محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند، اطلاعات حساس را افشاء نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرد.

اين ضعف و آسيب پذيري ها در نسخه هاي پيش از 2.38 گزارش شده است.

راهكار:

به نسخه 2.38 به روز رساني نماييد.

منابع:

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-96

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-97

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-98

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-101

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-103

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-104

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-105

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-106

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-107

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-108

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-109

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-110

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-111

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-112

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-113

Secunia:

https://secunia.com/advisories/67060/


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 24 آبان 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0