فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي openjdk-7

شماره: IRCAD2015114137

تاريخ انتشار: 2015-10-28

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Ubuntu Linux 14.04

توضيح:

Ubuntu يك به روز رساني را براي openjdk-7 منتشر كرده است. اين به روزرساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دور زنند، يك حمله انكار سرويس را راه اندازي نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرد.

راهكار:

بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.

Ubuntu 15.10:

openjdk-7-jre-lib 7u85-2.6.1-5ubuntu0.15.10.1

openjdk-7-jre-zero 7u85-2.6.1-5ubuntu0.15.10.1

icedtea-7-jre-jamvm 7u85-2.6.1-5ubuntu0.15.10.1

openjdk-7-jre-headless 7u85-2.6.1-5ubuntu0.15.10.1

openjdk-7-jre 7u85-2.6.1-5ubuntu0.15.10.1

Ubuntu 15.04:

openjdk-7-jre-lib 7u85-2.6.1-5ubuntu0.15.04.1

openjdk-7-jre-zero 7u85-2.6.1-5ubuntu0.15.04.1

icedtea-7-jre-jamvm 7u85-2.6.1-5ubuntu0.15.04.1

openjdk-7-jre-headless 7u85-2.6.1-5ubuntu0.15.04.1

openjdk-7-jre 7u85-2.6.1-5ubuntu0.15.04.1

Ubuntu 14.04 LTS:

openjdk-7-jre-lib 7u85-2.6.1-5ubuntu0.14.04.1

openjdk-7-jre-zero 7u85-2.6.1-5ubuntu0.14.04.1

icedtea-7-jre-jamvm 7u85-2.6.1-5ubuntu0.14.04.1

openjdk-7-jre-headless 7u85-2.6.1-5ubuntu0.14.04.1

openjdk-7-jre 7u85-2.6.1-5ubuntu0.14.04.1

منابع:

USN-2784-1:

http://www.ubuntu.com/usn/usn-2784-1/

Secunia:

https://secunia.com/advisories/67066/


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 24 آبان 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0