فا

‫ چندين آسيب پذيري در Mozilla Firefox ESR

شماره: IRCAD2015114140

تاريخ انتشار: 2015-11-04

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Mozilla Firefox 38.x

توضيح:

تعدادي آسيب پذيري در Mozilla Firefox ESR گزارش شده است كه تاثير برخي از آن ها ناشناخته است و برخي ديگر مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.

اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي پيش از 38.4 گزارش شده است.

راهكار:

به نسخه 38.4 ارتقاء دهيد.

منابع:

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-116

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-122

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-123

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-127

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-128

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-130

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-131

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-132

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2015-133

secunia:

https://secunia.com/advisories/67262/


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 24 آبان 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0