en

يك سوم سرورهاي مراكز داده زامبي هستند

شماره: IRCNE2015062546
تاريخ:04/02 /94
محققان دانشگاه استنفورد در مطالعه جديدي دريافتند كه 30 درصد از تمامي سرورها در مراكز داده در حالت اغماء قرار دارند و يا انرژي مصرف مي كنند اما اطلاعات مفيدي ارسال نمي كنند. نكته قابل توجه آنجاست كه اين ميزان از سال 2008 تاكنون تغييري نداشته است.
در اين تحقيقات از اطلاعات جمع آوري شده توسط TSO Logic از حدود 400 سرور در مراكز داده استفاده شده است. سروري در حالت اغماء در نظر گرفته مي شود كه حداقل 6 ماه كار خاصي انجام ندهد.
تعداد بالاي اين نوع سرورها نشان دهنده مديريت و كارايي مراكز داده است. اين مشكل بيشتر از آنكه ناشي از يك مساله فني باشد ناشي از يك مساله مديريتي است.
در سال 2008، McKinsey & Co. نتيجه يافته هاي خود مبني بر آن كه 30 درصد از سرورهاي مراكز داده از لحاظ عملكردي بلااستفاده هستند را منتشر كردند.
IDC تخمين زده است كه تعداد سرورهاي فيزيكي سراسر جهان 41.4 ميليون سرور است و به منظر مي رسد كه اين تعداد تا آخر سال به 42.8 ميليون سرور برسد.
در تحقيق سال گذشته NRDC مشخص شد كه تنها مراكز داده امريكا 91 بيليون كيلو وات در ساعت انرژي مصرف مي كنند. انتظار مي رود كه اين ميزان تا سال 2020، حدود 53 درصد افزايش يابد. محققان بر اين باور هستند كه مي توان با مديريت صحيح و حذف سرورهاي زامبي ميزان مصرف انرژي را تا 40 درصد كاهش داد. اين مساله تنها يكي از راهكارهاي كاهش مصرف انرژي مي باشد.
NRDC بر اين باور است كه اين مشكل بيشتر در مراكز داده كوچك وجود دارد و از سال 2008 تاكنون بهبودي حاصل نشده است.


The Wall

No comments
You need to sign in to comment

news specifications

 
Added 3 Tir 1394

Tags

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)