فا

‫ ارتقاي سياستهاي امنيتي فضاي سايبر در آمريكا

شماره: IRCNE200905218

رئيس جمهور آمريكا، باراك اوباما وعده داده است كه يك هماهنگ كننده سطح بالاي دولتي را براي موارد مربوط به امنيت فضاي سايبر تعيين كند. او تأمين امنيت فضاي تبادل اطلاعات را در ليست مهمترين اولويتهاي مديريتي در دولت آمريكا قرار داده است.

وي در كنفرانس خبري اخير خود عنوان كرده است قصد دارد يك سري اصلاحات از بالا به پايين را در زمينه سياستهاي امنيتي فضاي تبادل اطلاعات دولت آمريكا به انجام برساند. او عقيده دارد كه يكي از چالشهاي جدي امنيت ملي و اقتصادي آمريكا در حال حاضر تأمين امنيت فضاي سايبر مي باشد چرا كه دولت و بخشهاي تجارت و خدمات آمريكا دائماً در مواجهه با حمله هاي اينترنتي مي باشند.

رئيس جمهور آمريكا با اشاره به بدافزاري كه سال گذشته به سيستم هاي رايانه اي وزارت دفاع آمركا نفوذ پيدا كرده بود، اظهار كرد:

"... ما (در مواجهه با تهديدات فضاي سايبر) به اندازه كافي آمادگي نداريم و در حال حاضر شخص معين و واحدي وجود ندارد كه مسئول رسيدگي به فعاليتهاي امنيتي فضاي سايبر در دولت آمريكا باشد. ادامه چنين وضعيتي بيش از اين قابل قبول نيست..."

بنابر اظهارات اوباما هماهنگ كننده مذكور وظيفه دارد در مورد يك استراتژي ملي براي حفظ منافع آمريكا در فضاي سايبر تحقيق و بررسي كرده و آن را به اجرا درآورد. شخص مذكور مستقيماً توسط رئيس جمهور آمريكا انتخاب خواهد شد.

برنامه هاي اوباما بر اساس تحقيقات گسترده اي كه توسط Melissa Hathaway در مورد امنيت فضاي سايبر در آمريكا به انجام رسيده، تنظيم شده است. وي معاون بوش در زمينه امنيت فضاي سايبر بوده و به عنوان يكي از مديران ارشد و سطح بالاي فضاي سايبر در آمريكا در حال فعاليت است. او يك گزارش را در مورد وضعيت فعلي و اقدامات انجام شده در زمينه امنيت فضاي سايبر، به رئيس جمهور آمريكا ارائه كرده است. در گزارش مذكور آمده:

" ... محافظت از فضاي سايبر نيازمند يك رهبري و بصيرت قدرتمند مي باشد و همچنين نيازمند تغييرات در سياستها، فناوري، آموزش و پرورش و احتمالاً قانون است..."

متخصصان امنيتي عنوان مي كنند كه بسياري از پيشنهادات ارائه شده در گزارش مزبور مشابه پيشنهاداتي است كه سال گذشته، مركز مطالعات استراتژيك و بين المللي آمريكا (CSIS) مطرح كرده بود. مركز مذكور سال گذشته يك گردهمايي سطح بالا را متشكل از افراد و سازمانهاي شناخته شده براي ارائه پيشنهادات در زمينه امنيت فضاي سايبر به رئيس جمهور جديد تشكيل داده بود.


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 11 خرداد 1388

برچسب‌ها

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0