en

ارتقاء امنيت در پرينترهاي HP

شماره: IRCNE2015082635
تاريخ:07/01 /94
شركت HP اعلام كرد كه نرم افزار و سخت افزار جديدي براي پرينترهاي HP طراحي شده است تا با يكي از بزرگترين حفره هاي امنيتي بالقوه در شبكه هاي ITمقابله كند.
Tuan Tran، مدير شركت HP اظهار داشت: هكرها ضعيف ترين بخش از شبكه را هدف قرار مي دهند. آن ها از بردارهاي حمله front door مانند سرورها و رايانه هاي شخصي استفاده نمي كنند بلكه از بردارهاي back door سوء استفاده مي كنند.
Tran معتقد است كه بردارهاي back door شامل سيستم هاي گرمايشي و تهويه يا دستگاه هاي PoS است كه طيف وسيعي از قربانيان را شامل مي شود. هم چنين پرينترها به خصوص دستگاه هايي كه در شركت هاي بزرگ قرار دارد راه نفوذ خوبي براي ورود به شبكه و دسترسي به داده هاي شركت و محيط ابر مي باشد.
در حال حاضر شركت HP طراحي جديد در پرينترهاي سري M500 خود به كار برده است و سه ويژگي جديد را به آن ها اضافه كرده است. در اين بين دو قابليت را مي توان از طريق به روز رساني ميان افزار بر روي پرينترهاي قديمي اعمال كرد.
تنها قابليتي را كه نمي توان بر روي پرينترهاي قديمي تر اعمال كرد، قابليت HP Sure Start مي باشد كه مربوط به BIOS پرينتر است.
قابليت امنيتي ديگري كه طراحي شده است ليست سفيد مي باشد كه بايد اطمينان حاصل كند كه تنها ميان افزارهاي خوب مي توانند بر روي پرينتر بارگذاري و اجرا شوند. اگر تشخيص داده شود كه ميان افزاري به غير از HP در حال نصب و اجرا است دستگاه خاموش شده و مدير شبكه را مطلع مي كند.
آخرين قابليت مربوط به تشخيص نفوذ زمان اجرا به همراه نظارت پايدار حافظه دستگاه براي بررسي حملات مي باشد.

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

news specifications

 
Added 1 Mehr 1394

Tags

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)