en

عرضه امنيت اُزُني براي فناوري ابر توسط سايمانتك

شماره: IRCNE2012031419
تاريخ: 13/12/90
سايمانتك يك پلتفرم جديد به نام O3 را براي كنترل دسترسي و تأييد هويت در فناوري ابري عرضه كرده است تا به شركت هاي بزرگ استفاده كننده از اين فناوري، كمك كند كنترل بهتري بر روي نحوه دسترسي كارمندان خود داشته باشند.
اين فناوري در كنفرانس RSA رونمايي شده و در دسترس عموم قرار گرفته است. سايمانتك هدف خود از اين خدمت جديد را آشتي دادن شركت هاي بزرگ با فناوري ابري عنوان كرده است.
مدير بازاريابي محصولات سايمانتك به خبرنگار اينترنت نيوز در كنفرانس RSA گفته است كه ازن يك استعاره خوب به معناي محافظت است و در واقع يك لايه امنيتي است كه بالاتر از ابر قرار مي گيرد.
به گفته اين مدير سايمانتك، جزء اصلي اين فناوري، دروازه ورود O3 است كه در حقيقت نقطه كنترل دسترسي به ابر است. در واقع اين دروازه به نوعي همچون يك پراكسي وارونه كار مي كند.
پراكسي هاي وارونه معمولاً براي تنظيم بار محتواي استاتيك و پويا بر روي وب سرورهاي سازمانها استفاده مي شوند.

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

news specifications

 
Added 13 Esfand 1390

Tags

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)